Produksjon av
skreddarsydd innredning

Kjøkken
og bad

Møbelsnekkeriet lagar kjøkken og bad som passar til hus og hytte, og menneska som bur der. Alle menneske er ulike, og det vert innredningane våre også. Styve Møbelsnikkeri står for heile prosessen, med idéar og skisser, produksjon og montering. Det viktigaste er god dialog med kunden, for å finne dei gode løysingane.
Me samarbeidar med ei rekkje leverandørar av kvalitetsprodukt til kjøkken- og baderomsinnredningar.

Hettich www.hettich.com
Lino www.lino.no
Intra www.intra-teka.com
Bosch www.bosch-home.no
Siemens www.siemens-home.no
Miele www.miele.no
Fibo-Tresbo www.fibo-trespo.no
Nibu www.nibu.no