Produksjon av
skreddarsydd innredning

Alt i tre

Styve Møbelsnikkeri vart skipa i 2002 og har sidan den gong drive produksjon av skreddarsydde innredningar og trapper,  samt ei rekkje spesialoppdrag innan vindauge, dører og  reservedeler til gamle trehus. Målsetjinga for møbelsnekkeriet på Evanger er å vere ein komplett leverandør av trebaserte spesialprodukt av høgaste kvalitet.

Grunntanken vår er at eit kvart godt produkt er basert på høg fagkunnskap, brei erfaring og godt handverk. Framfor spesialisering på enkeltprodukt, ynskjer me å dra nytte av erfaringane frå det mangfaldige produktspekteret.
Like viktig som eigne erfaringar, er gode samarbeidspartnerar og leverandørar. Styve Møbelsnikkeri har ei rekkje gode kontaktar innan tømrar- og malarfaget, glasmeister, blikkenslager, vvs og el-installasjon m.fl. i Bergen, Voss og Hordaland generelt.